artkal-hạt-mini-box-set

Bộ Hộp Mini-A

Dễ dàng mang theo, dễ dàng cất giữ!

Hạt artkal mini 48/ 36/ 24/ 15/ 10 màu A-2.6mm được sắp xếp trong hộp bảo quản cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào các màu khác nhau khi đang di chuyển mà không gặp rắc rối khi sắp xếp.

Bộ hộp rất phù hợp ngay cả khi đi du lịch, mang đến niềm vui cho các hoạt động nghệ thuật kết cườm mọi lúc, mọi nơi.

0 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Đặc sắc
Sắp xếp theo:
Đặc sắc

Bộ sưu tập này không có sản phẩm

Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm