Túi Mini-C 2000P

C-2.6mm hạt artkal nhỏ cung cấp hơn 100 màu sắc cho các nghệ sĩ để lựa chọn. 
Gói 2000 hạt một màu dễ dàng phân loại và bổ sung màu sắc.
Cứng nhưng linh hoạt với hiệu ứng ủi hoàn hảo! 
Làm cho kiệt tác của bạn tinh tế và hoàn hảo.

22 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Đặc sắc
Sắp xếp theo:
Đặc sắc
Sự có sẵn
Giá cả
$0
$18.90
(C01-C50) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
(C01-C50) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
Xem nhanh

(C01-C50) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P

Giá cả
$2.89
(C51-C100) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
(C51-C100) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
Xem nhanh

(C51-C100) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P

Giá cả
$2.89
(C100-C157) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
(C100-C157) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
Xem nhanh

(C100-C157) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P

Giá cả
$2.89
Grey-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Grey-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Xem nhanh

Grey-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn

Giá cả
$2.89
Gói đơn Browm-Mini Beads C 2000 hạt
Gói đơn Browm-Mini Beads C 2000 hạt
Xem nhanh

Gói đơn Browm-Mini Beads C 2000 hạt

Giá cả
$2.89
Orange-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Orange-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Xem nhanh

Orange-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn

Giá cả
$2.89
Màu vàng-Mini Hạt C 2000 hạt Gói đơn
Màu vàng-Mini Hạt C 2000 hạt Gói đơn
Xem nhanh

Màu vàng-Mini Hạt C 2000 hạt Gói đơn

Giá cả
$2.89
Coral Red-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Coral Red-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Xem nhanh

Coral Red-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn

Giá cả
$2.89
Red-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Red-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Xem nhanh

Red-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn

Giá cả
$2.89
Gói đơn Pink-Mini 2000 hạt
Gói đơn Pink-Mini 2000 hạt
Xem nhanh

Gói đơn Pink-Mini 2000 hạt

Giá cả
$2.89
Pink Plum-Mini Beads C 2000 hạt Single Pack
Pink Plum-Mini Beads C 2000 hạt Single Pack
Xem nhanh

Pink Plum-Mini Beads C 2000 hạt Single Pack

Giá cả
$2.89
Màu Tím-Mini Hạt C 2000 hạt Gói Đơn
Màu Tím-Mini Hạt C 2000 hạt Gói Đơn
Xem nhanh

Màu Tím-Mini Hạt C 2000 hạt Gói Đơn

Giá cả
$2.89