Cổng thanh toán

Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng PayPal

Khi bạn đặt hàng với Paypal, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán PayPal, nơi bạn có thể xác nhận thanh toán của mình bằng cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu PayPal của mình.
Bạn vẫn có thể thanh toán ngay cả khi không có tài khoản PayPal. Để làm như vậy, vui lòng nhấp vào "Thanh toán bằng Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng" và bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang an toàn nơi bạn có thể nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc hoàn tất thanh toán của mình một cách an toàn qua PayPal.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Các tùy chọn thẻ tín dụng có sẵn được liệt kê ở trên. Các công ty thẻ tín dụng được liệt kê ở trên là những thẻ tín dụng được sử dụng phổ biến nhất trên trang web này. 
Xin lưu ý rằng ARTKAL không thu thập số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc thông tin cá nhân của bạn khi bạn thanh toán. Đối với các câu hỏi liên quan đến giao dịch của bạn trên trang web của chúng tôi, vui lòng tham khảo ngân hàng phát hành thẻ của bạn để biết thông tin.

Tiền tệ

Chúng tôi chỉ chấp nhận đô la Mỹ, nhưng khi bạn thực hiện thanh toán, bạn có thể chọn thanh toán bằng nội tệ của mình và việc thanh toán sẽ tự động chuyển đổi sang đô la Mỹ.