Cổng thanh toán

Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng PayPal

Khi bạn đặt hàng với Paypal, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán PayPal, nơi bạn có thể xác nhận thanh toán của mình bằng cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu PayPal của mình.
Bạn vẫn có thể thanh toán ngay cả khi không có tài khoản PayPal. Để làm như vậy, vui lòng nhấp vào "Thanh toán bằng Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng" và bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang an toàn nơi bạn có thể nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc hoàn tất thanh toán của mình một cách an toàn qua PayPal.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Các tùy chọn thẻ tín dụng có sẵn được liệt kê ở trên. Các công ty thẻ tín dụng được liệt kê ở trên là những thẻ tín dụng được sử dụng phổ biến nhất trên trang web này. 
Xin lưu ý rằng ARTKAL không thu thập số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc thông tin cá nhân của bạn khi bạn thanh toán. Đối với các câu hỏi liên quan đến giao dịch của bạn trên trang web của chúng tôi, vui lòng tham khảo ngân hàng phát hành thẻ của bạn để biết thông tin.

Tiền tệ

Đơn vị tiền tệ bạn thanh toán được xác định bởi quốc gia bạn thanh toán và phương thức thanh toán bạn chọn. Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ mặc định bằng cách nhấp vào góc trên bên phải của trang web SHEIN và chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn thanh toán.