Bảng màu hạt S-Hard Midi Artkal

hạt Artkal Dòng midi S-5mm cung cấp 206 màu cho các nghệ sĩ lựa chọn.

Hạt S cứng & dẻo, hoàn toàn tương thích với hạt perler và hạt hama.

Download: 
1. S- BẢNG MÀU SẮC 


2. 19 MÀU MỚI

2 comments

Tháng Tám 05, 2022
William Marquez

Quiero comprar pero vivo ở Bogotá Colombia

Tháng Chín 16, 2021
baylee

Bạn thực sự nên đăng tờ giấy có trong bảng màu! Nó cũng có tên của các màu trên đó (EX: S77 Ghost White). Tôi làm mất tờ giấy đó nhưng tôi đang cố dán nhãn màu của mình nhưng tôi không muốn đặt một bảng màu khác chỉ dành cho tờ giấy. Nó sẽ thực sự hữu ích để xem trên trang web :)

Để lại một bình luận

Xin lưu ý, các bình luận cần được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản.

    1 ra khỏi hữu ích. Cảm ơn !