Hạt Artkal nhỏ C-2.6mm

Cứng nhưng linh hoạt với hiệu ứng ủi Hoàn hảo! 

Hạt artkal mini C-2.6mm cung cấp hơn 170 màu cho các nghệ sĩ lựa chọn.
Làm cho kiệt tác của bạn tinh tế và hoàn hảo.

53 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Bán chạy nhất
Sắp xếp theo:
Bán chạy nhất
Sự có sẵn
Giá cả
$0
$384.90
(C01-C50) C-2.6mm 7500 hạt/túi
(C01-C50) C-2.6mm 7500 hạt/túi
Xem nhanh

(C01-C50) C-2.6mm 7500 hạt/túi

Giá cả
$7.50
(C01-C50) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
(C01-C50) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
Xem nhanh

(C01-C50) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P

Giá cả
$2.89
(C51-C100) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
(C51-C100) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
Xem nhanh

(C51-C100) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P

Giá cả
$2.89
(C100-C157) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
(C100-C157) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P
Xem nhanh

(C100-C157) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P

Giá cả
$2.89
Grey-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Grey-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Xem nhanh

Grey-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn

Giá cả
$2.89
Gói đơn Browm-Mini Beads C 2000 hạt
Gói đơn Browm-Mini Beads C 2000 hạt
Xem nhanh

Gói đơn Browm-Mini Beads C 2000 hạt

Giá cả
$2.89
(C51-C100) C-2.6mm 7500 hạt/túi
(C51-C100) C-2.6mm 7500 hạt/túi
Xem nhanh

(C51-C100) C-2.6mm 7500 hạt/túi

Giá cả
$7.50
(C101-C157) C-2.6mm 7500 hạt/túi
(C101-C157) C-2.6mm 7500 hạt/túi
Xem nhanh

(C101-C157) C-2.6mm 7500 hạt/túi

Giá cả
$7.50
Màu vàng-Mini Hạt C 2000 hạt Gói đơn
Màu vàng-Mini Hạt C 2000 hạt Gói đơn
Xem nhanh

Màu vàng-Mini Hạt C 2000 hạt Gói đơn

Giá cả
$2.89
Green-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Green-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Xem nhanh

Green-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn

Giá cả
$2.89
Gói đơn Pink-Mini 2000 hạt
Gói đơn Pink-Mini 2000 hạt
Xem nhanh

Gói đơn Pink-Mini 2000 hạt

Giá cả
$2.89
Red-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Red-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn
Xem nhanh

Red-Mini Beads C 2000 hạt gói đơn

Giá cả
$2.89