Bảng màu Artkal C-2.6mm

 

Bảng màu hạt Artkal mini C-2.6mm [178 màu]

Tin tốt!!! Vì nhiều nghệ nhân hạt đang tìm kiếm màu sắc mới nên chúng tôi đã mở rộng 71 màu mới đến Mini Artkal hạt C series, bây giờ nó đã hoàn toàn 178 màu cho bạn lựa chọn!

Màu mới 2024: 19 màu

hạt C là Cứng rắnhoàn toàn tương thích với hạt perler mini và hạt hama.

Màu sắc mới 2024 (Tải xuống)

TẢI VỀ
C BẢNG MÀU