mẫu GL4
(GL4-0002) Mẫu quả cầu 3D

mẫu GL4

Bộ lưới
Bộ lưới cú đầy màu sắc

Bộ lưới

Chủ đề hạn chế
Dòng PT-DS (Bộ hạt mini & Midi)

Chủ đề hạn chế

Bộ hộp hạt Artkal M-3mm
Bộ hộp hạt Artkal M-3mm

Bộ hộp hạt Artkal M-3mm

Hạt nhỏ M-3mm

Hạt nhỏ M-3mm

Combo nhiều màu M-3mm

Combo nhiều màu M-3mm

Túi Midi-S 1000P
(S01-S50) Gói Đơn Midi 1000 hạt

Túi Midi-S 1000P

Túi Midi-S 6000P
(S01-S50) Gói đơn màu 6000P S-5mm

Túi Midi-S 6000P

Bộ hộp Midi-S
Bộ Hộp 36 Màu Hạt Midi Artkal S-5mm CS36

Bộ hộp Midi-S

Hạt nhỏ
Hạt nhỏ

Hạt nhỏ

Túi Mini-A 2000P

Túi Mini-A 2000P

Túi Mini-A 7500P
(A01-A50) A-2.6mm 7500P gói hạt nhỏ artkal

Túi Mini-A 7500P

Bộ Hộp Mini-A
artkal-hạt-mini-box-set

Bộ Hộp Mini-A

Túi Mini-C 2000P
(C01-C50) Hạt Artkal nhỏ gói đơn C-2.6mm 2000P

Túi Mini-C 2000P

Túi Mini-C 7500P
(C01-C50) C-2.6mm 7500 hạt/túi

Túi Mini-C 7500P